Friday, July 27, 2012

Data SEGAK

Saya telah membina satu sistem pengumpulan data SEGAK untuk Negeri Kedah. Sistem ini adalah penambahbaikan daripada sistem sedia ada yang diguna pakai oleh guru-guru di negeri Kedah. Untuk mendapatkan maklumat lanjut sila hubungi saya di ipdaburn@yahoo.com