Sunday, August 26, 2012

Program Data SEGAKv2.0

Alhamdulillah, saya telah selesai membina satu Program Data SEGAK versi 2.0 yang boleh digunakan seluruh sekolah sama ada Sekolah Rendah atau Sekolah Menengah. bagi tujuan "REVIEW" saya ingin memuat naikkan file untuk kegunaan Daerah Kubang Pasu Kedah.... Saya menghadapi masalah untuk memuat naik fail yang saya simpan dalam 4shared.com, boeh sesiapa bantu saya??

Friday, July 27, 2012

Data SEGAK

Saya telah membina satu sistem pengumpulan data SEGAK untuk Negeri Kedah. Sistem ini adalah penambahbaikan daripada sistem sedia ada yang diguna pakai oleh guru-guru di negeri Kedah. Untuk mendapatkan maklumat lanjut sila hubungi saya di ipdaburn@yahoo.com